Yhteystietojen ilmoituslomake Yhteystietojen ilmoituslomake

Yhteystietojen ylläpito on siirtynyt järjestötietopalvelulle osoitteeseen: www.pohjoissavolaiset.fi.

Yhdistyksiä kehotetaan viemään ajantasaiset tietonsa kyseiseen osoitteeseen.

Mitä paremmin yhdistyksesi tavoitetaan, sitä enemmän teillä on tulevaisuudessa uusia innokkaita toimijoita!