Rakentaisinko kodin maalle? Rakentaisinko kodin maalle?

Vinkkejä maalle muuttajalle Kuopiosta

Oppaan tarkoituksena on antaa apua maalle muuttoa harkitsevalle niin päätöksen tekemisessä kuin toteuttamisessakin. Opas jakautuu seitsemään lukuun, jotka antavat virikkeitä etsittäessä vastauksia maalle rakentamista harkitsevalle tärkeisiin kysymyksiin.

Opas on tehty kaupungin strategisen maankäytön suunnittelussa. Ensimmäinen opas on laadittu vuonna 2009, opas on päivitetty joulukuussa 2014.

Opasta on saatavissa Kuopion kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta, Suokatu 42 sekä rakennusvalvonnasta ja kaavoitusosastolta.

Rakentaisinko kodin maalle? (pdf-tiedosto)

Maanomistajalle

Jos haluat tietää tilasi rakennusoikeuden mahdollista tontin myyntiä varten, ota yhteys Kuopion kaupungin strategiseen maankäytön suunnitteluun. Siellä sinua palvelevat kaavoitusinsinöörit Jukka Holopainen, puh. 044 718 5418 ja Timo Kortelainen, puh. 044 718 5433. Sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi