NILSIÄ NILSIÄ

Mahtavien maisemien Nilsiä

 

Nilsiän maisemalle leimaa antavia ovat Pisanmäen, Kinahmin ja Tahkomäen kvartsikivikallioiden muodostavat mahtavat mäet, jotka korkeimmillaan nousevat yli 300 metriä merenpinnan yläpuolelle. Nilsiän vesireitin järvet Syväri ja Vuotjärvi puolestaan korostavat alueen monimuotoisuutta.

Kuva: Vicente Serra
Tahkolla Nilsiässä. Kuva: Vicente Serra

Nilsiän kaupunki ja Kuopion kaupunki yhdistyivät 1.1.2013 lukien. Kuopion torin ja Nilsiän palvelukeskustan välinen etäisyys on 55 km. Nilsiän alueen pinta-ala on 847,7 m², josta vesipinta-alaa on 136,1 m².  Nilsiän osuus Kuopion väestöstä oli liitoshetkellä 6 528 henkilöä, josta Nilsiän kuntakeskuksessa asui noin 3 800 henkilöä.

Nilsiän kylät
 

Nilsiän alueeseen kuuluvat seuraavat kylät: Ahmapuro, Haluna, Hipanlahti, Kinahmi-Konttimäki, Keyritty, Kirkonkylä, Lastukoski, Murtolahti, Niinimäki, Palonurmi, Pajulalahti, Raatti, Reittiö, Ranta-Sänkimäki, Siikajärvi, Sydänmaa, Sänkimäki ja Vuotjärvi. Lisäksi Tahkovuoren matkailualueelle on muodostunut vakinaisten asukkaiden kyläyhteisö.

Palvelut


Nilsiässä tarjotaan keskeiset terveys- ja perusturvan palvelut nilsiäläisille. Nilsiän terveysasemalla (kartta) ovat lääkärin ja omahoitajan vastaanotot, vuodeosasto, hammashoitola, laboratoriopalvelut, kuvantamispalvelut (röntgen), äitiys-ja lastenneuvola, kouluterveydenhuolto ja työterveyshuolto. Yhteispäivystys on KYSissä virka-ajan ulkopuolella. Kuopion psykiatrian keskuksella on lähipalveluita Nilsiässä. Vanhuspalveluissa on laitos- ja tehostetun asumisen paikkoja sekä kotihoidon palveluita.

Päivähoitoa on kolmessa päiväkodissa: Pajulahdessa, Sinisepossa ja Tarinatahkossa. Lisäksi on perhe- ja ryhmäperhepäivähoitoa. Pajulahden ja Palonurmen kouluissa ovat luokka-asteet 1-6, lisäksi on Nilsiän yhtenäiskoulu, jossa toimivat vuosiluokat 1-9. Nilsiän yhtenäiskoulussa on valtakunnallinen alppiysi, joka on osa Tahkon alppikoulua. Nilsiän lukion erityispiirteenä ovat valtakunnalliset alppihiihto-, golf- ja salibandyvalmennusryhmät sekä sporttilinja muiden yksilölajien urheilijoille.

Nilsiässä on Tahkon ansiosta hyvät puitteet liikuntaan ja ulkoiluun kaikkina vuoden aikoina. Liikuntasaleja on liikuntatalolla, alakoululla ja Pajulahden koululla, liikuntatalolla on myös kuntosali. Ulkoliikuntapaikkoja ovat urheilukenttä, hiihto- ja ulkoilureitit sekä tenniskentät. Kuntalaisten ja matkailijoiden käytettävissä ovat mm. laskettelu-, ratsastus-, kylpylä-, keilailu- ja golf-aktiviteetit. Lukuisat urheiluseurat järjestävät toimintaa eri-ikäisille kuntalaisille.

Kansalaisopisto järjestää monipuolista kurssitarjontaa. Kirjasto- ja kirjastoautopalvelut ovat myös Nilsiässä.
Kesällä järjestetään Nilsiän musiikki- ja tanssileiri ja Kuopion konservatorio järjestää Nilsiässä monipuolista opetusta. Erilaiset yhdistykset ja kylätoimikunnat toimivat aktiivisesti järjestäen monenlaista toimintaa.

Nilsiän kuntakeskuksessa ovat monipuoliset yksityiset palvelut. Sieltä löytyvät mm. päivittäistavarakaupat, vaate- ja urheilukaupat, rauta- ja maatalouskaupat, pankkipalvelut, apteekki, huoltoasemat sekä Alkon myymälä.

Nilsiän asiakaspalvelukeskus

 

Asiakaspalvelukeskus on Nilsiän entisen kaupungintalon tiloissa (Nilsiäntie 78) toimiva asiointipaikka, joka huolehtii mm. yleisestä asiakaspalvelusta ja neuvonnasta. Lisäksi asiakaspalvelukeskuksesta on saatavilla eri palvelualueiden palveluita.

Asiakaspalvelupisteen palvelupiste sijaitsee virastotalon aulassa, puh. 044 748 2220, sähköposti: asiakaspalvelu.nilsia(at)kuopio.fi

Nilsiä-neuvottelukunta
 

Nilsiä-neuvottelukunta on yhdistymissopimuksen mukainen toimielin. Se osallistuu asiantuntijaelimenä Nilsiän aluetta koskevien päätösten ja asioiden valmisteluun muun muassa antamalla lausuntoja. Se seuraa myös yhdistymissopimuksen toteutumista, yhdistymisavustuksen käyttöä ja Nilsiässä toimivan asiakaspalvelupisteen toimintaa.

Neuvottelukunnan jäsenistä seitsemän on nimetty kunnallisvaaleissa 2012 ehdolla olleista, kaksi jäsentä kylien ehdottamista ja yksi jäsen Nilsiän Yrittäjäyhdistyksen ehdottamana, kullekin valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Liikenteellinen sijainti ja joukkoliikenne


Kuopion ja Nilsiän alueiden välillä ovat toimivat joukkoliikenneyhteydet

Linja-autoliikenne
Kuopion ja Nilsiän välillä on arkipäivisin enimmillään 11 vuoroa. Talviaikaan osa vuoroista menee lentoaseman kautta. Talvella on ollut käytössä Nilsiä-Tahko –välillä Skibussi.  Nilsiän keskustan ja Tahkon välimatka on 12 km. Nilsiässä on myös palveluliikenteen reittejä.

Rautatieliikenne
Lähin rautatieasema on Siilinjärvellä, 31 km. Kuopion matkakeskukseen (linja-auto- ja rautatieasema) on matkaa 54 km.

Lentoliikenne
Kuopion lentoasemalle Rissalaan on Nilsiän keskustasta ajomatkaa 43 km. Osa Nilsiä-Kuopio linja-autovuoroista menee lentoaseman kautta.

Tahkon matkailualue


Tahkon matkailukeskittymän ansiosta Nilsiän alueen yritysten määrä ja kaupallinen palvelutaso ovat väestöpohjaa merkittävästi paremmat. Matkailualueen kehittyminen on muutoinkin monipuolistanut elinkeinopohjaa ja luonut vahvan yrityskannan.

Tahkon ensimmäinen hiihtohissi on otettu käyttöön helmikuussa 1968. Nyt Tahkolla on yli 80 matkailu- tai matkailua palvelevaa yritystä, vuodepaikkoja on noin 8 500, loma-asuntoja 1 200 kpl, kaupallisia yöpymisiä yli 360 000 vuodessa. Alue työllistää yli 300 henkilöä ja on yli 40 miljoonaa euroa vuodessa. Kansainvälisten asiakkaiden määrä on noin 22 prosenttia kokonaiskävijöistä.

Tahko on luonut Nilsiään loistavat puitteet harrastuksiin ja vapaa-ajan viettoon. Matkailualueella ovat uimahalli-kylpylä-liikuntakeskus, Suomen 4. suurin laskettelukeskus, kolme golfkenttää, 80 yritystä, 21 ravintolaa sekä hotelli- ja lomakylämajoitusta. Tahkon asemakaava-alueen laajuus on yli 600 hehtaaria.

Lue lisää www.visittahko.fi ja www.tahko.com

Tahkon näkymiä tulevaisuuteen


Tahkoa kehitetään edelleen monipuolisena matkailu- ja vapaa-ajankeskuksena. Tavoitteena on olla yksi Suomen johtavista matkailukeskittymistä. Nilsiän kaupunki tuotti vuonna 2012 valmistuneen Tahko 2030 kehittämisohjelman, jota Kuopion kaupunki toteuttaa kaupungille kuuluvin elinkeino- ja maapolitiikan keinoin.

Kehittämisohjelman tavoitteita ovat vuodepaikkamäärän kasvattaminen 20 000:een, matkailutulo 106 miljoonaa euroa ja ympärivuotiset työpaikat yli 400 tp. Esimerkkejä tulevista hankkeista ovat rinnealueiden laajentaminen, Tahkon keskusta-alueen tiivistäminen, loma-asutuksen laajentaminen lähisaariin sekä Tahkon keskustan ja Nilsiän keskustan välin rakentaminen "matkailun nauhakaupungiksi".

Historiallisena erikoisuutena  on Tahkolahden rannasta vuonna 1873 löydetty mammutin poskihammas. Nykyisen hammas on näytteillä Suomen Kansallismuseossa.