Länsiranta Länsiranta

VIIHTYISÄÄ MAASEUTUASUMISTA

Länsirannan alueeseen kuuluu kuusi kylää; Haminalahti, Rytky, Kaislastenlahti, Lamperila, Hirvilahti ja Niemisjärvi. Kylät sijaitsevat Kuopiosta länteen, Kallaveden länsirannalla. Rytkyn kylä on Karttulaan vievän maantien varrella, keskittyen Rytkyjärven ympärille. Niemisjärvi on, vaihtelevassa mäkimaisemassa, Kuopion kaupungin läntisin kylä. Muut Länsirannan kylät sijaitsevat Länsirannantien varrella Pohjois-Kallaveden rannalla.

Länsirannan alueella toimii ja alueen asioita edistää Kuopion Länsirannan kylät ry. ja lisäksi myös kylätoimikunnat toimivat aktiivisesti.

 

Yhteystiedot: Länsirannan kylät ry, puheenjohtaja Eija Huuskonen, eijahuuskonen [at] me.com, sihteeri Julia Järvinen, julia.jarvinen [at] gmail.com.

Länsirannan kylien luonto on rehevää ja vaihtelevaa, ja maisemat ovat kauniita, perinteisiä, savolaisia maalaismaisemia, joissa pitkän asutushistorian jäljet ovat  näkyvissä. Haminalahti on kuulu komeista vesi- ja jyrkännemaisemistaan, joita ovat ikuistaneet mm. Haminalahden hovissa asuneet Wrightin taidemaalariveljekset sekä lintumaalari Matti Karppanen. Hirvilahden maisemassa vallitsevana tekijänä on edelleen elinvoimainen maatalous.

Länsirannantien oikaiseminen ja perusparannustyöt sekä kevyenliikenteenväylä valmistuivat syksyllä 2003. Tämä lisää Länsirannan alueen kiinnostavuutta asuma-alueena - maalaismaisemassa lähellä kaupunkia. Tien uudistaminen on huomattavasti parantanut työssäkäynti- ja asiointiliikenteen sujuvuutta ja nopeuttanut yhteyksiä. Myös julkisen liikenteen palvelut keskustaan ovat kohtuulliset.

Länsirannan kylät tarjoaa virikkeellisen ympäristön asumiselle kauniin luonnon keskellä. Kylillä on runsaasti tonttimaata, ja tonttitarjonta on koottu näkyville kylien omille kotisivuille. Kylien asukasluku kasvaa ja kylien palvelutarjonta on kohtuullisen runsas. Länsirannan alueella on myös kolme ala-astetta: Rytkyn, Kaislastenlahden ja Hirvilahden koulut.

Luonto alueella mahdollistaa monipuolisen harrastamisen ja liikkumisen. Alueella on valaistuja hiihtolatuja ja kuntopolkuja - ja erikseen on mainittava Lamperilasta lähtevä Suovu-Palosen ulkoilureitti. Ympäristö tarjoaa erinomaiset ja runsaat mahdollisuudet niin kalastukseen ja metsästykseen kuin myös marjastukseen ja sienestykseen.

 


Näytä Maaseutukylät - Länsiranta suuremmalla kartalla